Nora Levits, Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie Nora Levits

Websitewww.indeknoopofindeknop.nl
Email: noralevits@gmail.com
Opleiding: 2005-heden: Internationale trainingen op het gebied van co-dependency/Inner Childwork, 2008: afronding traject voor Europees Certificaat Psychotherapie, 2000-2004: Opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie, Overige trainingen: Jaartraining Vrouwentherapiegroepen, waaronder seksueel misbruik, Inservice trainingen Crisiscentrum Utrecht, waaronder Training Psychotrauma, Cursussen rouwverwerking (Kübler-Ross), 2-jarige Voortgezette Agogische Opleiding (post HBO), specialisatie groepswerk en gezinsbehandeling
Werkervaring: 1989-2014: Werkzaam als (groeps)therapeut op verschillende afdelingen van de RIAGG/GGZ: Team Persoonlijkheid, Psychosomatiek, langdurige steunende en structurerende behandelingen, crisisinterventie.
2002-heden: Werkzaam in eigen praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie
1980-1989: Werkzaam als maatschappelijk werker met Voortgezette Opleiding op de afdeling hartrevalidatie en cardiologie van het Sint Antoniusziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein.
1975-1980: Werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker bij de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht.
Sterke kanten: Humor, breed geschoold, geduld, nauwkeurigheid en betrokkenheid.


Danielle Verzijl, Psycho-sociaal therapeut / Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg-BCZ®Danielle Verzijl

Websitewww.psychozorggouda.nl
Email: info@psychozorggouda.nl
Opleiding: Diverse opleidingen in complementaire psychotherapie alsmede, medische basiskennis, orthomoleculaire therapie en Quantum Biofeedback therapie.
Werkervaring: Sinds 2006 in zelfstandige praktijk

Mijn praktijk: Psychosociale hulpverlening, therapie en advies:
- Op fysiek, mentaal, emotioneel en psychisch niveau.
- In de relationele-, gezins-, en familiesfeer.
- Op basisscholen en het voortgezet onderwijs.
- Rouw- en verlies begeleiding.
SCIO Quantum Biofeedback therapie
Orthomoleculaire therapie
Begeleiding: van jongeren en volwassenen met psychosociale problematiek, autisme, AD(H)D, schizofrenie en niet aangeboren hersenaandoening (NAH).


Cora Groenenboom, Psychosociaal en Kunstzinnig CounsellorCora Groenenboom

Website:www.vrijeruimte.info
Email: vrijeruimte9@gmail.com
Opleiding: 4 jarige opleiding voor Psychosociaal Counselor, nascholing Kunstzinnige Counseling, nascholing Heden Relatie - Therapie (2017 afgerond). Allen gevolgd bij de Academie Integrale Menswetenschappen - SPSO*. 
Werkervaring: Activiteitenbegeleidster bij Stichting voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten, Activiteitenbegeleidster en individuele gesprekken ouderzorg. Workshops, meditatie, counseling en relatie - therapie in eigen praktijk sinds 2017.

Mijn praktijk:
Bij klachten als:

  • Te hoge eisen stellen aan jezelf
  • Stress of somberheid
  • Behoefte aan ondersteuning
  • Relatieproblemen
  • Niet lekker in je vel zitten
  • Negatief zelfbeeld
  • Scheidingsproblematiek
  • Te veel malen (in het hoofd)

Loop je tegen één van deze "problemen" aan, of kom je er alleen niet uit, dan kijk ik graag samen met jou naar wat je nodig hebt. Dit doen we in de vorm die het beste bij jou past, waar jij je fijn en veilig bij voelt. Voel je welkom...

*SPSO: Psychosociale Begeleiding. Het psychosociale, psychische en dieptepsychologische werkveld. (psychosociale hulp is niet voor psychiatrische hulpverlening)