Ingrid Schillevoort, Remedial Teaching, studiebegeleiding en training
Gouda

Website: www.ertee.net
Email: info@ertee.net

Opleiding en werkervaring: PABO, Post HBO remedial teaching, Practitioner NLP, Master Practitioner NLP, Docent Instrumenteel Verrijkings Programma, diverse nascholingen op het gebied van leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, kinder psychiatrische beelden en professional organizing.

Werkervaring: Ik heb van 1994 tot 2004 als lerares op een Montessori basisschool gewerkt en sinds 2001 werk ik als zelfstandig gevestigd Remedial Teacher.

Mijn praktijk: Ik begeleid kinderen en adolescenten met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen door vakinhoudelijk aan het werk te gaan, psycho-educatie aan te bieden en meta-cognitieve vaardigheden aan te leren c.q. verder te ontwikkelen. Deze meta-cognitieve vaardigheden verbeteren niet alleen de leerprestaties, maar ook het algehele functioneren, de zelfstandigheid en het sociaal-emotionele welbevinden. Ook ondersteun ik ouders bij gesprekken op school en geef ik adviezen m.b.t. doubleren, opstromen en afstromen. Daarnaast bied ik ondersteuning en geef ik adviezen aan mensen die moeite hebben met opruimen, administreren, agenderen en huishouden.

Met wat voor soort klachten kunt u bij mij terecht: 
leerproblemen, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsproblemen, AD(H)D, autisme spectrum (ASS), syndroom van Down, gedragsproblemen.

“Laat tijdens de behandeling even jouw klacht mijn zorg zijn.”

Leave a comment